Dotační výzvy

Výzva 2024 – Fond RM - SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA „Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2024 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“.

Žádosti lze podávat od 01.07 do 31.07. 2024
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2024 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
   • SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA „Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2024 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“

Výzva 2024 – Fond RM - SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY „Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2024 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“.

Žádosti lze podávat od 01.07 do 31.07. 2024
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2024 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
   • SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY „Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2024 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“

Výzva 2024 – Fond RM - KULTURA „Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2024 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“.

Žádosti lze podávat od 01.07 do 31.07. 2024
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2024 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
   • KULTURA „Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2024 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“

Výzva 2025-2026 - KULTURA - VÍCELETÉ GRANTY

Žádosti lze podávat od 17.06 do 01.07. 2024
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti KULTURY v letech 2025-2026 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
   • Kategorie první - Podpora akcí mimořádného významu v oblasti kultury pro statutární město Ústí nad Labem v letech 2025 a 2026
   • Kategorie druhá – Podpora celoroční činnosti kulturních institucí v letech 2025 a 2026

Výzva 2024 - HANDICAP - Program poskytování dotací v oblasti aktivit pro osoby se zdravotním postižením v roce 2024 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

Žádosti lze podávat od 02.05 do 17.05. 2024

Program poskytování dotací v oblasti aktivit pro osoby se zdravotním postižením v roce 2024 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem [program]

Dotaci je možno poskytnout na realizaci akce/projektu se zaměřením na aktivity pro osoby se zdravotním postižením, uspořádanou na území SMÚ, příp. dle charakteru akce i v blízkosti SMÚ – ORP Ústí nad Labem (přírodní terén, skály, voda apod.). 

Dotaci je možno poskytnout na celoroční činnost podporující aktivity pro osoby se zdravotním postižením, kterou nelze podpořit v rámci jiných dotačních titulů vypsaných SMÚ.  

Charakter činnosti by měl korespondovat s aktivitami subjektu konanými na území SMÚ (např. úhrada pronájmu tělocvičny, bazénu), případně i mimo území SMÚ (např. úhrada cestovného při pořádání fakultativních výletů v rámci celoroční činnosti, úhrada vstupného) 

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program poskytování dotací v oblasti aktivit pro osoby se zdravotním postižením v roce 2024 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem